Panorama współczesnego Mceńska
Panorama współczesnego Mceńska
fot. www.yabloko.ru

 Siewierskie
 MCEŃSK

Gród nad rzeka Zusza (dopływ Oki), 49 kilometrów na północny wschód od Orła. Wspomniany w 1147 roku jako Mycieńsk należący do księstwa czernihowskiego. Od 1198 r. należał do riazańskiej eparchii prawosławnej. W 1238 został zniszczony przez mongolską ordę Batu-chana.

W 1320 Mceńsk uznał zwierzchność książąt litewskich i po unii w Krewie (1385) znalazł się we wspólnym państwie polsko-litewskim. W 1430 gród odparł oblęzenie ordy tatarskiej Ojdara. Należał wówczas do prawosławnej eparchii (diecezji) briańskiej.

31 sierpnia 1449 roku król Kazimierz Jagiellończyk zawarł traktat z księciem moskiewskim Wasylem, mocą którego Smoleńsk, Mceńsk i Lubeck pozostały przy Litwie, Rżew przy Moskwie.

Za panowania Jana Olbrachta Mceńsk został zajęty przez Moskwę (1494), a na mocy 6-letniego rozejmu (1503) zawartego w Moskwie, wraz z Czernihowem, Starodubem, Lubeczem, Trubeckiem i Brańskiem został przyłączono czasowo do Moskwy.

W 1605 znaczna część ludności miasta przyłączyła się do polskich oddziałów Dymitra Samozwańca I. Jednak po rozejmie w Dywilinie (1618) Mceńsk do Rzeczpospolitej nie powrócił.

Obecnie miasto rejonowe obwodu orłowskiego w Rosji, liczy 50 tys. mieszkańców.


Wydrukuj stronę