Herb Krasnego z 1625 roku

 Smoleńskie
 I Rzeczpospolita
 KRASNE
Krasny

Miejscowość przy ujściu rzeki Świny do Mierei, pierwszy raz wspomniana w 1162 roku, pomiedzy Orszą (70 km) i Smoleńskiem (50 km)

Dzieliła losy Smoleńszczyzny, przyłączonej przez Witolda do Wielkiego Księstwa Litewskiego (1404).

Krasne zostało następnie podbite (1515) przez wielkiego księcie moskiewskiego Wasyla III.

Do Rzeczpospolitej Krasne powróciło po okresie "wielkiej smuty" w Rosji i rozejmie w Dywilinie (1619).

W nagrodę za zwycięstwo nad Kozakami pod Łojowem, Krasne otrzymał (1649) Janusz Radziwiłł, hetman polny litewski.

Do powiatu Krasne należał Andruszów, gdzie parafowano (1667) rozejm po kolejnej wojnie z Rosją. Wtedy też Krasne z całą Smoleńszczyzną przyłączono do Rosji.

Od 1776 miasto powiatowe w guberni smoleńskiej.

Jesienią 1812 roku podczas odwrotu Wielkiej Armii zostały tu rozbite armie napoleońskich marszałków Ney'a i Davout.

W 1880 roku Krasne liczyło 3,5 tys. mieszkańców.


Wydrukuj stronę