Herb Mglina
XIX-wieczna cerkiew w Mglinie

 Smoleńskie
 I Rzeczpospolita
 MGLIN
ros. Мглин, Mhlin

Gród pierwszy raz wspomniany (1389), jako należący do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Za króla Aleksandra Jagiellończyka został zajęty przez wojska moskiewskie (1502). Powrócił do Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie Wielkiej Smuty.

Formalnie został przyłączony do Rzeczpospolitej na mocy rozejmu w Dywilinie (1618) , co zostało potwierdzone traktatem pokojowego Rzeczypospolitej z Moskwą w Polanowie (1634).

Ponownie zajęty w 1654 roku przez wojska moskiewskie do Rzeczpospolitej już nie powrócił.


Wydrukuj stronę