XVIII-wieczna cerkiew Wozniesieńska

 Smoleńskie
 I Rzeczpospolita
 POCZEP

Gród nad rzeką Sudostą (dopływem Desny), wspomniany w 1457 jako należący do Wielkiego Księstwa Litewskiego, zagarnięty w 1503 roku przez Moskwę.

W okresie "Wielkiej Smuty" w 1610 roku w walkach polsko-moskiewskich pod Poczepem zginęło ponad 4 tysiące żołnierzy. Poczep powrócił formalnie do Rzeczyposplitej na mocy rozejmu z Moskwą w Dywilinie (1619), potwierdzonego pokojem w Polanowie (1634).

Zajęty przez wojska moskiewskie w 1654 roku, formalnie przyłączony do Moskwy w pokoju Grzymułtowskiego (1686), do Rzeczpospolitej już nie powrócił.


Wydrukuj stronę