XVII-wieczny Sobór Troicki
Baszta Spaska (XVII w.)
Pokaż na mapie
 SMOLEŃSKIE
 Wiaźma

Gród nad rzeka Wiaźma, wspomniany pierwszy raz w 1239 roku, gdy książę Andrzej Włodzimierzowic dostał Wiaźmę we władanie od wielkiego księcia włodzimierskiego Jarosława II.

Po okresie najazdów tatarskich 1403 Wiaźma została zdobyta (1403) przez Witolda i włączona do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W latach 1493(?94) jako jeden z pierwszych grodów rządzonego przez Jagiellonów państwa polsko-litewskiego podbita i przyłączona do Moskwy przez księcia Iwana III Srogiego.

Choć podczas wojen Rzeczypospolitej z Moskwą wojska polsko-litewskie zajmowały jeszcze trzykrotnie Wiaźmę (1611-1613, 1617 i 1634), twierdza pozostała w granicach Rosji.

28 października 1617 roku Wiaźmę zajęły wojska królewicza Włafdysława Wazy, obwołanego parę lat wcześniej carem moskiewskim.

Podjęta niebawem kolejna próba opanowania Moskwy (10-11 października 1618 roku) zakończyła się niepowodzeniem.

Walecznym hufcom nic nie kładzie tamy
Wiaźma, Nowogród i Siewierz zdobyte;
Już setne miasta owierają bramy,
Już nurty Donu i Wołgi przebyte.

Julian Ursyn Niemcewicz, Władysław IV, Śpiew historyczny


Wydrukuj stronę