MAPY ADMINISTRACYJNE WOJEWÓDZTW:
II Rzeczpospolitej
Białostockie,
Lwowskie,
Nowogródzkie,
Poleskie,
Stanisławowskie,
Tarnopolskie,
Wołyńskie,
Wileńskie,

I Rzeczpospolitej
Bracławskie,
Czernichowskie
Inflanty,
Kijowskie,
Zadnieprze
(Kijowskie),

Kurlandia
i Semigalia,

M¶cisławskie,
Mińskie,
Nowogródzkie (I RP),
Połockie,
Podolskie,
Smoleńskie,
Siewierskie,
Trockie,
Witebskie,
Żmudzkie,