Cudowny obraz Matki Bożej Bohorodczańskiej
fot. "Źródło"
Kościół i klasztor podominikański w Bohorodczanach
fot. Siostry Prezentki
Była ochronka dla dzieci (1923-39) sióstr Prezentek w Bohorodczanach
fot. Siostry Prezentki
Groby na polskim cmentarzu
fot. Siostry Prezentki


 Stanisławowskie
 II Rzeczpospolita
 BOHORODCZANY

ukr. БОГОРОДЧАНИ, Bohorodchany


Stanisławowskie
Dolina, Kałusz, Nadwórna,
Rohatyń, Stanisławów, Stryj, Żydaczów
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Chodorów, Stryj, Żurawno, Żydaczów
PN - WSCH
Bursztyn, Halicz, Kałusz, Rohatyń, Wojniłów
PD - ZACH
Dolina, Mizuń, Rożniatów
PD - WSCH
Bohorodczany, Delatyń, Nadwórna

Miejscowość nad rzeką Bystrzycą, 18 km na południowy-zachód od Stanisławowa, przy drodze do Nadwórnej.

Drewniany kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i konwent dominikanów ufundowała (1691) Konstancja z Truskolaskich Potocka, wdowa po Dominiku Potockim, podskarbim wielkim koronnym.

Już w pierwszym drewnianym kościele znajdował się (przechowywany obecnie w Korbielowie) obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Namalowany na płótnie obraz o wymiarach 110 x 76 cm przedstawia Matkę Bożą, która na lewej ręce trzyma Dzieciątko, a w prawej berło. Wkrótce wizerunek zasłynął cudami.

W 1742 r. Stanisław Kossakowski, zięć fundatorki, wybudował murowaną świątynię. Obraz Matki Bożej przeniesiono do nowego kościoła i umieszczono w głównym ołtarzu.

Od połowy XIX wieku okoliczne dobra należały do hrabiego Rudolfa Stadiona Miasto było wówczas siedzibą starostwa. W 1880 roku Bohorodczany liczyły 4,6 tys. mieszkańców (43% Źydów, 40% Ukraińców, 17% Polaków).

Bohorodczański kościół, przebudowany w 1904 roku, uległ w czasie pierwszej wojny światowej (1916) poważnym zniszczeniom. Cudowny obraz Matki Bożej jednak ocalał. Odbudową zrujnowanego kościoła (1928-33) kierował przeor o. Stefan Płaszczyca.

W związku z 250. rocznicą obecności obrazu w Bohorodczanach na rok 1941 planowano koronację wizerunku koronami papieskimi.

Agresja niemiecka i sowiecka 17 wrzesnia 1939 roku uniemożliwiły przeprowadzenie uroczystości.

W 1944 roku dominikanie o. Kajetanem Kosiatym, uciekając przezd nadchodzącymi wojskami sowieckimi zabrali cudowny obraz Matki Bożej i zdeponowali go w klasztorze dominikanów w Jarosławiu, gdzie przebywał prawie 30 lat.

2 lipca 1974 r. został przeniesiony i uroczyście intronizowany w głównym ołtarzu kościoła p.w. NMP Królowej Aniołów w Korbielowie w Beskidzie Źywieckim, gdzie znajduje się obecnie.

Stanisławowskie
Dolina, Kałusz, Nadwórna,
Rohatyń, Stanisławów, Stryj, Żydaczów
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Chodorów, Stryj, Żurawno, Żydaczów
PN - WSCH
Bursztyn, Halicz, Kałusz, Rohatyń, Wojniłów
PD - ZACH
Dolina, Mizuń, Rożniatów
PD - WSCH
Bohorodczany, Delatyń, Nadwórna

Więcej informacji:
Włodzimierz Jura, Madonna Kresowa w Korbielowie, w "Źródło"


Wydrukuj stronę