tr>
Horodenka, kościół ormiański, obraz z początku XX wieku
Horodenka, kościół ormiański, obraz z początku XX wieku
Panorama Horodenki, widok z początku XX wieku
Panorama Horodenki, widok z początku XX wieku
Horodenka, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i klasztor misjonarzy
Horodenka, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i klasztor misjonarzy
Horodenka, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Horodenka, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
fot. Elżbieta Bulińska
Horodenka, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zniszczone wnętrza
Horodenka, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zniszczone wnętrza
fot. Elżbieta Bulińska
Pokaż na mapie
Pokaż na mapie - mapa topograficzna WIG 1:100000 Mapa topograficzna okolic 1:100 000


 Pokucie
 II Rzeczpospolita
 Stanisławowskie
 HORODENKA
ukr. ГОРОДЕНКА
hebr. הורודנקה,


Stanisławowskie, Tarnopolskie
powiat Brzeżany, Buczacz, Czortków, Podhajce, Kołomyja, Tłumacz, Trembowla, Zaleszczyki
 mapa 1:75 000 
PN -  ZACH
Brzeżany, Monasterzyska, Podhajce

PN -  WSCH
Buczacz, Czortków, Mikulińce, Trembowla, Wiśniowczyk

PD -  ZACH
Kołomyja, Obertyn, Tłumacz, Tyśmienica

PD - WSCH
Czortków, Jazłowiec, Horodenka, Jagielnica, Tłuste, Zaleszczyki

Zamek istniał tutaj już w XV wieku. Miejscowość otrzymała lokację (1668) na prawie magdeburskim. Podlegała staroście w Kołomyi.

Horodenka wchodziła w skład rozległych dóbr Mikołaja Potockiego wojewody bełzkiego i starosty kaniowskiego, sławnego z dziwactw wybitnego mecenasa sztuki, który ufundował (1743-55) kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i klasztor ojców misjonarzy, uważany za jeden z najcenniejszych zabytków późnobarokowej architektury  rzeźby XVIII w. w całej Rzeczypospolitej.

Do dzisiaj ocalały tylko puste mury, zachowały się korynckie kapitele z pozłacanymi drewnianymi detalami. W latach powojennych większość bezcennych rzeźb Jana Jerzego Pinsla została zniszczona.

Więcej informacji: Opis architektury


Wydrukuj stronę