Rohatyn, pomnik Roksolany i kościół św. Mikołaja
Fot. Moje zamki (ukr.)

Wnętrze późnogotyckiego kościoła św. Mikołaja (1538) niszczonego podczas najazdów tatarskich, wielokrotnie przebudowywanego (1666, gruntownie w 1862), z dobudowaną dzwonnicą (1862), zniszczonego podczas II wojny światowej, za czasow sowieckich muzeum ateizmu.
fot. Biuro Podróży "Eko-Tourist"

Drewniana cerkiew unicka św.Mikołaja (1729), została zamieniona przez Sowietów (1977-78) na muzeum krajoznawcze.
fot. Biuro Podróży "Bezkresy"
Drewniana cerkiew św. Ducha (1598) przebudowana w 1895 roku
fot. Biuro Podróży "Eko-Tourist"
Barokowy ikonostas (1650) cerkwi św. Ducha (1598), dzieło artysty ze szkoły lwowskiej
fot. Biuro Podróży "Eko-Tourist"
XVI-wieczny obraz Apostołów św. Piotra i św. Łukasza z Rohatynia

Pokaż na mapie - mapa topograficzna WIG 1:100000 Mapa topograficzna okolic 1:100 000


 Stanisławowskie
 II Rzeczpospolita
 ROHATYN
błędnie Rohatyń
ukr. РОГАТИН, Rogatyn, Rohatyn, Rogatin


Stanisławowskie
Dolina, Kałusz, Nadwórna,
Rohatyń, Stanisławów, Stryj, Żydaczów
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Chodorów, Stryj, Żurawno, Żydaczów
PN - WSCH
Bursztyn, Halicz, Kałusz, Rohatyń, Wojniłów
PD - ZACH
Dolina, Mizuń, Rożniatów
PD - WSCH
Bohorodczany, Delatyń, Nadwórna

Miejscowość nad Gniła Lipą (ukr. Hnyla Lipa) na skrzyżowaniu dróg z Tarnopola i ze Lwowa do Stanisławowa. Pierwszy raz wspomniana w 1184 roku, gdy należała do księcia halickiego Jarosława Osmomysła.

W 1349 wraz z Rusią Czerwoną został przyłączony przez Kazimierza Wielkiego do Królestwa Polskiego.

Rządy namiestnicze sprawował tu w końcu XIV wieku książe Władyslaw Opolczyk.

W XV wieku Rohatyn otrzymał magdeburskie prawa miejskie i herb od Władysława Jagiełły (1415).

Roksolana, żona
sułtana Sulejmana Wspaniałego
Podczas napadu na miasto w 1520 roku Tatarzy porwali w jasyr dziewczynę - Anastazję (Nastkę) Lisowską (1505-61), którą sprzedali do haremu sułtana tureckiego Sulejmana Wspaniałego. Otrzymała tam imię Roksolany, została żoną sułtana i wywierała duży wpływ na politykę Turcji w połowie XVI wieku. Zapewniła tron swemu synowi - Selimowi II, usunąwszy dwóch starszych synów Sulejmana II - Mustafę i Bajazyta. Korespondowała z polskim królem Zygmuntem II Augustem. Żadna inna kobieta nie odegrała tak znaczącej roli w historii Turcji.

Gdy Zygmunt I nadał Rohatyn swojej żonie królowej Bonie Sforza w dożywotnie władanie, w latach 1535-57 miasto miało w herbie literę "B" (inicjał Bony) zamiast "R".

W 1602 roku w Stratyni koło Rohatynia działa jedna z najstarszych we lwowskim drukarni. Proboszczem kościóła parafialnego był przez pewien czas ksiądz Piotr Skarga.

Miasta bronił dobrze ufortyfikowany zamek, wzniesiony w 1567 roku, ze zwodzonymi mostami i dwoma bramami. Jedno z wejść do zamku znajdowało się na terenie obecny cmentarz przy kościele św. Mikołaja. Zamek został zniszczony podczas wojen kozackich i polsko-moskiewskich w XVII wieku.

W 1772 podczas I rozbioru Polski Rohatyn został zagrabiony przez Austrię.

XV-wieczna, obronna cerkiew Narodzenia Bogurodzicy była ozdobiona w 1869 roku freskami J. Pankiewicza.

Na początku XX wieku Rohatyn zamieszkiwało prawie 45% Żydow, 30% Ukraińców i 20% Polaków.

Na początku I wojny światowej, jesienią 1914 roku rejon Rohatynia stał się miejscem ciężkich walk pomiędzy Austro-Węgrami i Rosją, z udziałem 1,5 miliona żołnierzy. Po ustabilizowaniu się linii frontu stacjonowały tu wojska austro-węgierskie. Kilkuset żołnierzy zmarłych (1915/16) w epidemii cholery zostało pochowanych obok kościoła św. Ducha w Rohatynie.

Rohatyń, Pomnik Adama Mickiewicza

Rohatyn zostal wyzwolony przez wojska polskie w 1919 roku. Miasto było zamieszkane głównie przez 10-tysięczną społeczność żydowską.

Okupowany przez wojska sowieckie po agresji 17 września 1939 roku do Rzeczypospolitej już nie powrócił.

Po zajęciu miasta w lipcu 1941 przez Niemcow utworzyli oni w Rohatynie getto, w którym wymordowano 20 marca 1942 ponad 3,5 tysiąca Żydów, w tym 600 dzieci. W żydowskie święto Yom Kippur, 21 września 1942 ponad 1000 Żydow zostało wywiezionych do obozu zagłady w Bełżcu. Przywiezieni w paździeniku 1942 z okolicznych miejscowości Żydzi zostali w kolejnym transporcie ponad 2000 osob wywiezieni 8 grudnia 1942 roku do Bełżca. 5 czerwca 1943 roku Niemcy likwidując getto wymordowali resztę jego mieszkańców. Na cmentarzu żydowskim w Rohatynie jest pochowanych ponad 3,5 tysiąca Żydów pomordowanych przez Niemców.

Według legendy wznosząca się przy drodze do Brzeżan, w odległości 4 kilometrów od Rohatynia, Góra Czortowa zaczęła w wielkanocny poranek, 8 kwietnia 1665 roku wędrować w stronę miasta, grożąc mu zniszczeniem.

W 1998 roku na cmentarzu polskich żołnierzy poległych w obronie Rohatynia w latach 1919-20 postawiono pomnik.

Obecnie (od 1991 roku) miasto rejonowe obwodu (województwa) iwano-frankowskiego (stanisławowskiego) Ukrainy, 61 kilometrów na północ od Stanisławowa, 32 km na zachód od Brzeżan, liczy ok. 10 tys. mieszkańców.

Stanisławowskie
Dolina, Kałusz, Nadwórna,
Rohatyń, Stanisławów, Stryj, Żydaczów
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Chodorów, Stryj, Żurawno, Żydaczów
PN - WSCH
Bursztyn, Halicz, Kałusz, Rohatyń, Wojniłów
PD - ZACH
Dolina, Mizuń, Rożniatów
PD - WSCH
Bohorodczany, Delatyń, Nadwórna


Wydrukuj stronę