Herb Żydaczowa
XVI-wieczny herb Żydaczowa

Pokaż na mapie - mapa topograficzna WIG 1:100000 Mapa topograficzna okolic 1:100 000


 Stanisławowskie
 II Rzeczpospolita
 ŻYDACZÓW
ukr. ЖИДАЧiВ, Zhydachiv


Stanisławowskie
Dolina, Kałusz, Nadwórna,
Rohatyń, Stanisławów, Stryj, Żydaczów
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Chodorów, Stryj, Żurawno, Żydaczów
PN - WSCH
Bursztyn, Halicz, Kałusz, Rohatyń, Wojniłów
PD - ZACH
Dolina, Mizuń, Rożniatów
PD - WSCH
Bohorodczany, Delatyń, Nadwórna

Miejscowość w dolinie rzeki Dniestr, pierwszy raz wspomniana jako Udecz w 1164 roku. Po okresie rozbicia dzielnicowego Rusi i najzdach tatarskich Żydaczów został przyłączony w połowie XIV wieku do Królestwa Polskiego. Za króla Kazimierza Wielkiego siedziba starostwa grodowego. Istniał tu wówczas zamek z obwarowaniami.

Prawa miejskie Żydaczów otrzymał w połowy XIV w. z nadania Kazimierza Wielkiego. Król Władysław Jagiełło nadał przywilej (1393) organizowania cotygodniowych targów. Wkrótce został nadany (1403) królewskiemu bratu - Świdrygielle.

W mieście zachowały się ozostałości twierdzy z XVI w.

W 1772 roku Żydaczów został zagarnięty w I rozbiorze Polski przez Austrię. W 1889 roku miasto otrzymało połączenie kolejowe na linii Żydaczów-Chodorów-Tarnopol.

Wyzwolony przez wojska polskie Żydaczów powrócił do II Rzeczypospolitej, gdzie był siedzibą powiatu.

Po okresie okupacji sowieckiej (1939-41, 1944-91) i niemieckiej (1941-44), od 1991 roku miasto rejonowe w obwodzie lwowskim (60 km od Lwowa), liczy 12 tys. mieszkańców

Stanisławowskie
Dolina, Kałusz, Nadwórna,
Rohatyń, Stanisławów, Stryj, Żydaczów
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Chodorów, Stryj, Żurawno, Żydaczów
PN - WSCH
Bursztyn, Halicz, Kałusz, Rohatyń, Wojniłów
PD - ZACH
Dolina, Mizuń, Rożniatów
PD - WSCH
Bohorodczany, Delatyń, Nadwórna


Wydrukuj stronę