Rzeczpospolita wirtualna


KORONA
 Bełzkie (Bełskie)  - miejscowości
 Bracławskie  - miejscowości
 Czernihowskie  - miejscowości
 Kijowskie - prawobrzeżne  - miejscowości
 Kijowskie (Zadnieprze)  - miejscowości
 Podolskie  - miejscowości
 Ruskie  - miejscowości
 Wołyńskie (I RP)  - miejscowości
INFLANTY
 Wendeńskie, Parnawskie,  Derpskie (do 1660)  - miejscowości
 Inflanckie (od 1660)  - miejscowości
 Kurlandia  - miejscowości
WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE
 Litewskobrzeskie  - miejscowości
 Mścisławskie  - miejscowości
 Mińskie  - miejscowości
 Nowogródzkie (I RP)  - miejscowości
 Połockie   - miejscowości
 Smoleńskie  - miejscowości
 Trockie  - miejscowości
 Wileńskie (I RP)  - miejscowości
 Witebskie  - miejscowości
 Księstwo Żmudzkie  - miejscowości
 Księstwo Siewierskie  - miejscowości
II RZECZPOSPOLITA
 Białostockie  - miejscowości
 Lwowskie    - miejscowości
 Nowogródzkie (II RP)    - miejscowości
 Stanisławowskie  - miejscowości
 Tarnopolskie    - miejscowości
 Wileńskie (II RP)    - miejscowości
 Wołyńskie (II RP)    - miejscowości

Stolice województw pisane są dużymi literami.
Nazwy siedzib powiatów (traktów) oraz stolice księstw i ziem - czcionka pogrubiona