WOJEWÓDZTWO
TARNOPOLSKIE
(II Rzeczpospolita)

Borszczów
Brody
Busk
Brzeżany
Buczacz
Chocim
Czortków
Husiatyń
Jazłowiec
Kamionka Strumiłowa
Kopyczyńce
Krzywcze
Okopy św. Trójcy
Olesko
Podhajce
Podhorce
Podkamień
Podwołoczyska
Skałat
Świrz
Tarnopol
Trembowla
Zadwórze
Zaleszczyki
Zbaraż
Zborów
Złoczów