::Skałat :: Rzecz-pospolita.com :: RZECZPOSPOLITA WIRTUALNA ::Skałat
Baszta zamku w Skałacie
fot. My castles
fot. My castles
fot. Archidiecezja lwowska

Pokaż na mapie - mapa topograficzna WIG 1:100000 Mapa topograficzna okolic 1:100 000


 Podole
 II Rzeczpospolita
 Tarnopolskie

 SKAŁAT


Tarnopolskie - Borszczów, Czortków, Kopyczyńce, Zaleszczyki
Podolskie (I RP) - Felsztyn, Jarmolińce, Kamieniec Podolski
 mapa 1:75 000 
PN -  ZACH
Grzymałów, Husiatyń, Kopyczyńce, Skałat

PN -  WSCH
Felsztyn, Gródek (Podole), Jarmolińce

PD -  ZACH
Borszczów, Kudryńce, Krzywcze, Sińków, Skała

PD - WSCH
Chocim, Kamieniec Podolski, Okopy Św. Trójcy, Smotrycz, Żwaniec

Miejscowość, 25 km na południowy wschód od Tarnopola, wspomniana w 1564 roku. W 1600 roku Skałat uzyskał lokację na prawie magdeburskim.

Herb Skałatu

Pierwsza parafia katolicka powstała w 1632 roku. Wówczas też Krzysztof Wichrowski, miecznik halicki nad stawem na zachód od miasta zbudował zamek (ok.1630) w formie czworoboku z czterema pięciobocznymi basztami w narożnikach. Miejsce na płaskim wzniesieniu było zabezpieczone rozlewiskami rzeki Gniłej.

Zamek zniszczony w czasie wojen kozackich i tureckich, odbudował Jan Firlej na przełomie XVII i XVIII w.

W XIX wieku Maria z Wodzickich Scypionowa zbudowała tu swoją rezydencję. Jej niewielki pałac przetrwał do I wojny światowej. W końcu XIX wieku zamek zniszczyła przebudowa przez hrabiego Rostowskiego w stylu neogotyckim według projektu Teodora Talewskiego. Po 1960 roku przeprowadzono konserwację warowni, po czym zasypano fosę zamkową.

W II Rzeczypospolitej miasto powiatowe województwa tarnopolskiego, liczyło 7,2 tys. mieszkańców. Skałat stanowił dogodny punkt wyjściowy dla wycieczek w Miodobory.

Od 1991 roku miasto w rejonie podwołoczyskim obwodu tarnopolskiego Ukrainy."Dokąd się nieprzyjaciel obróci, dotąd jeszcze wiedzieć nie możemy. Każdy się na siebie go spodziewa. Bawił się jeszcze do wtorku pod Zbarażem, równając mury z ziemią, także i wały. Trembowli i Skałata dobywali, ale się im tam nie powiodło; i samych, i chorągwi niemało nabrano, lubo żadnego i tam nie było prezydium, tylko chłopi."Jan III Sobieski,
List do królowej Marysieńki z 1 sierpnia 1675 rokuWydrukuj stronę