WOJEWÓDZTWO
WILEŃSKIE
(II Rzeczpospolita)

Brasław
Budsław
Druja
Dryświaty
Dzisna
Gierajnony
Głębokie
Holszany
Jaszuny
Krewo
Miadzioł
Mołodeczno
Oszmiana
Pawłów
Ponary
Postawy
Rymszany
Święciany
Troki
Turgiele
Widze
Wilejka
Wilno
Zaświrz
Zatrocze
Zułów

WOJEWÓDZTWO
WILEŃSKIE (I Rzeczpospolita)

Jeziorosy
Onikszty
Uciana
Wiłkomierz