Księga poszukiwań, Forum, mapy powiatów Wileńszczyzny:
WILEŃSZCZYZNA  -   Powiaty woj. wileńskiego:
Brasław  -   Głębokie  -   Mołodeczno  -   Oszmiana  -   Postawy  -   Święciany  -   Wilejka  -   miasto WILNO  -   powiat Wileński  -  

Dochód z klikania w reklamy przeznaczony na utrzymanie strony i przyspieszenie jej wczytywania.

Kościół bernardyński p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budsławiu
fot. Kustodia oo. bernardynów
Kościół bernardyński p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budsławiu
fot. Alina Majewska, www.radzima.org
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nawa główna
fot. Alina Majewska, www.radzima.org
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ołtarz
fot. Alina Majewska, www.radzima.org
Cudowny obraz Matki Bożej Budsławskiej
fot. Alina Majewska
Pokaż na mapie


 Wileńszczyzna
 II Rzeczpospolita
 BUDSŁAW


biał. БУДСЛАЎ, Budslau, rej. МЯДЗЕЛЬСКІ, ros. БУДСЛАВ, Budslav,

Miasteczko nad rzeką Serwecz, 150 km na północ od Mińska.

Wspomniane po raz pierwszy w 1504, gdy król Aleksander Jagiellończyk nadał franciszkanom - bernardynom rozległą puszczę (6000 morgów) w powiecie oszmiańskim. Lasów pilnował braciszek mieszkający w szałasie nazywanym przez ludność miejscową "budą" i stąd powstała nazwa miejscowości. Mnisi opuścili Budsław (1560) ale powrócili i postawili tu drewniany kościół Nawiedzenia NMP (1591).

Bernardyni wileńscy zbudowali póĄnorenesansowy kościół murowany (1633-43) na planie krzyża łacińskiego p.w. Wniebowzięcia NMP (fundacji wojewody połockiego i hetmana litewskiego Janusza Kiszki) i umieścili w nim obraz Matki Bożej, który wojewoda wileński Jan Pac otrzymał od papieża Klemensa VIII. Obraz ten po śmierci wojewody dostał się w ręce bernardynów i zasłynął łaskami. Podczas najazdu moskiewskiego (1654-67) franciszkanie wywieĄli łaskami slynący obraz Matki Bożej do Sokółki na Podlasiu.

Król August II nadał Budsławowi 6 paĄdziernika 1732 prawa miejskie. Zniszczony w czasie wojen XVII w. odbudowano (1767-83) w styliu wileńskiego baroku, prawdopodobnie według projektu I.Fontany. Bernardyni prowadzili przy klasztorze szpital, dwuletnią szkołę elementarną (1793-1842) i przez jakiś czas szkołę muzyczną. W klasztorze mieściło się studium teologii moralnej i retoryki 1731-97).

Okupowany od II rozboru (1793) przez Rosję. Władze carskie zamknęły klasztor w r. 1852(58?). Kościół przejęli wówczas księża diecezjalni, klasztor z czasem uległ zupełnemu zniszczeniu. Pięciu zakonników wzięło udział w powstaniu styczniowym. Miasteczko liczyło przez cały XIX i XX wiek kilkuset mieszkańców.

Pod koniec I wojny światowej w lutym 1918 Budsław został zajęty przez Niemców. Powrócił do Polski w 1920 roku, jako gmina w powiecie wilejskim województwa wileńskiego. W 1990 kościoł uzyskal tytuł bazyliki mniejszej.

Więcej informacji:
Kustodia OO.Franciszkanów


Wydrukuj stronę