Księga poszukiwań, Forum, mapy powiatów Wileńszczyzny:
WILEŃSZCZYZNA  -   Powiaty woj. wileńskiego:
Brasław  -   Głębokie  -   Mołodeczno  -   Oszmiana  -   Postawy  -   Święciany  -   Wilejka  -   miasto WILNO  -   powiat Wileński  -  

Dochód z klikania w reklamy przeznaczony na utrzymanie strony i przyspieszenie jej wczytywania.

Rysunek Napoleona Ordy z 1876 r.
 II Rzeczpospolita  Wileńszczyzna
 GIERAJNONY

Posiadłość rodu magnatów litewskich (najbogatszych na początku XVI w.) Gasztołdów, przeciwników unii z Polską.

Ostatni z rodu - Stanisław Gasztołd, wojewoda trocki i nowogródzki pojął za żonę Barbarę Radziwiłłównę. Po jego śmierci doszło tutaj (1543) do pierwszego spotkania młodej wdowy z królem Zygmuntem Augustem.

Ich związek został usankcjonowany po 4 latach potajemnym małżeństwem, a po kolejnych 3 latach przeprowadzoną w atmosferze skandalu koronacją Barbary na Wawelu na królową Polski (1550).


Wydrukuj stronę