POWIAT OSZMIANA- Poszukiwania, opinie 
Ruiny zamku, rys. Napoleona Ordy ok. 1876

fot. K. Szastowski, www.radzima.org

fot. Nadzieja Groda, www.radzima.org

fot. Z.Czechanowicz, www.radzima.org

fot. K.Szastowski, www.radzima.org
Pokaż na mapie
Pokaż na mapie - mapa topograficzna WIG 1:100000 Mapa topograficzna okolic 1:100 000 Wileńszczyzna
 II Rzeczpospolita
 KREWO

Zamek nad rzeczką Krewlanką i Szlachcianką, na dnie płaskiej doliny, zbudowany (po 1338) przez wielkiego księcia litewskiego Olgierda.

W Krewie rezydował Jagiełło (listopad 1381), pozbawiony tronu przez swojego stryja Kiejstuta. 12 czerwca 1382 roku stronnicy Jagiełły dokonali przewrotu w Wilnie i zajęli Troki. Kiejstut z synem Witoldem przybyli z wojskiem pod zamek na pertraktacje i zostali tu ujęci.

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo Tutaj Jagiełło uwięził swojego stryja, który w niewyjaśnionych okolicznościach (15 sierpnia 1382 roku) zmarł (prawdopodobnie zamordowany).

Następnie Jagiełło na tym zamku więził swojego kuzyna - Witolda.

Krewo jest znane jednak przede wszystkim jako miejsce zawarcia 14 sierpnia 1385 roku unii, która połączyła na blisko 500 lat Litwę i Polskę. Wielki książę litewski Jagiełło otrzymywał rękę królowej Polski - św. Jadwigi i jako jej mąż miał zostać królem Polski.

W zamian zobowiązywał się do chrystianizacji Litwy, włączenia (applicare) ziem litewskich do Polski oraz odzyskania ziem utraconych przez Polskę (głównie Pomorza i Śląska).

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo Krewo zostało (1391) siedzibą starosty. Zamek zdobył (1433) zbuntowany książę Świdrygiełło. Kilkakrotnie atakowany (1503-06) zamek był częściowo uszkodzony przez Tatarów krymskich.

Przestarzałą już twierdzę zdobyły i zniszczyły wojska moskiewskie (1519). Król Polski Zygmunt August podarował zamek (1564) kniaziowi Andriejowi Kurbskiemu, który uciekł z Moskwy do Polski.

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo Mury obronne zamku miały grubość do 2,5 m i wysokość do 12 m. Zamek częsciowo rozebrano w k. XVIII i XIX wieku. Na jego dziedzińcu budowano póĄniej różne budynki, m.in. ratusz.

Zamek został ostatecznie zniszczony podczas I wojny światowej gdy znajdował się (1914-17) na linii frontu pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi. Ruiny poddały konserwacji (1929) władze odrodzonej Rzeczypospolitej.

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo


Wydrukuj stronę