POWIAT POSTAWY - Poszukiwania, opinie 
Panorama Postaw
fot. Portal o mie¶cie Postawy
Pałac Tyzenhauza, widok z pocz. XX wieku

Pałac Tyzenhauzów, koniec XVIII w.
fot. Portal o mie¶cie Postawy

Ko¶cioł p.w. ¶w. Antoniego Padewskiego w Postawach na prawym brzegu Miadziołki. Drewniany ko¶ciół i klasztor franciszkanów ufundowali (1617) Stanisław i Hanna Siankiewiczowie-Biegańscy. Stan±ł on na ostrowie na Miadziołce. Klasztor został skasowany carskim ukazem z 19 lipca 1832 roku. Mury ko¶cioła wykorzystano do budowy nowego (1898—1904) w stylu neogotyckim według projektu Artura Hojbiela. Podczas I wojny ¶wiatowej zniszczeniu uległy sklepienie, dach, organy, główny ołtarz i ambona. Odbudowany w latach 20-tych. Sowieci "przystosowali" ko¶ciół (1959) do potrzeb przedsiębiorstwa przemyslowego. Zwrócony wiernym w 1989 roku.
fot. Portal o mie¶cie Postawy

Ko¶ciół ¶w. Antoniego, ołtarz główny
fot. K. Szastowski, www.radzima.org
Cerkiew ¶w. Mikołaja (1894)
fot. Portal o mie¶cie Postawy
Kamieniczki przy Rynku
fot. www.the4feet.com
Pokaż na mapie
Pokaż na mapie - mapa topograficzna WIG 1:100000 Mapa topograficzna okolic 1:100 000 Wileńszczyzna
 II Rzeczpospolita
 POSTAWY

biał. ПАСТАВЫ, Pastavy, rej. ПАСТАЎСКІ, ros. ПОСТАВЫ, Postavy,

Osada nad rzek± Miadziołk±, wspomniana (996) pod nazw± Posobnik. Przywilej wielkiego księcia litewskiego Witolda (1409) nadał osadzie - już o nazwie Postawy (pochodz±cej od znajduj±cych się przy młynie stawów) prawa miejskie.

Postawy należały do powiatu oszmańskiego województwa wileńskiego Powstał tu drewniany ko¶ciół Matki Bożej (1552), przebudowany (1760) nie zachował się do naszych czasów .

Miasto zostało doszczętnie zniszczone przez najazd moskiewski (1654-67) w okresie potopu. W mie¶cie pozostało wówczas 5 niezniszczonych domów.

Do połowy XVIII w. Postawy należały do rodziny Zenowiczów. Nowi wła¶ćiciele Stanisław i Hanna Sienkiewiczowie-Biegańscy ufundowali (1617) ko¶ciół i klasztor franciszkanów.

Od 1775 w Postawach odbywały się sesje trybunału s±dowego powiatu oszmiańskiego. Nowy wła¶ciciel miasteczka - poskarbi litewski Antoni Tyzenhaus przebudował centrum miasta według projektu włoskiego architekta Sacca. Postawił też manufaktury tkackie, młyn, garbarnię i zespół pałacowy. W mie¶cie od 1728 pracowała fabrtyka papieru.

Przez trzy lata istniała tu szkoła muzyczno-teatralna (1782-85) pod kierownictwem Leona Sitańskiego, sprowadzona z Grodna. Stworzono też orkiestrę, założono teatr, a nawet zespół baletowy pod kierunkiem Francois Ledoux.

Komisja Edukacji Narodowej utworzyła w mie¶cie szkołę podwydziałow± (1780). Uchwał± Sejmu Czteroletniego Postawy stały się (1791) centrum powiatu zawilejskiego województwa wileńskiego Rzeczpospolitej.

Postawy zostały zagrabione przez Rosję w II rozbiorze Rzeczpospolitej (1793). Za caratu pocz±tkowo (do 1796) miasto powiatowe, póˇniej w obwodzie dzi¶nieńskim powiatu mińskiego, od 1842 w guberni wileńskiej.

Kolejny wła¶ciciel (1814-53) Konstanty Tyzenhaus, pułkownik armii napoleońskiej i Księstwa Warszawskiego utworzył w swoim pałacu muzeum ornitologiczne i galerię map, licz±c± (1840) ponad 60 eksponatów. Jego potomek Rajnold Tyzenhaus zasłyn±ł pracami z pedagogiki.

Pod koniec XIX w. przez licz±ce ponad 2000 mieszkańców miasteczko poprowadzono linię kolejow± Królewszczyzna-Podbrodzie. Powstały wówczas dwa nowe ko¶cioły i cerkiew ¶w. Mikołaja (1894) przy rynku.

Podczas I wojny ¶wiatowej od 3 lutego do 16 grudnia 1917 miasto było okupowane przez Niemców. Na pocz±tku 1918 Postawy wyzwoliła armia polska.

8 lipca 1920 Sowieci zajęli miasto i w zamian za zgodę Republiki Litwy na przemarsz przez jej teren Armii Czerwonej, atakuj±cej Polskę przekazali Postawy Litwinom.

Zgodnie z traktatem ryskim miasto powróciło jednak do II Rzeczpospolitej.

Zagarnięte przez Sowietów znalazło się 15 stycznia 1940 centrum "rejonu obłaćsci" Wilejskiej. Niemcy, którzy zajęli Postawy 27 czerwca (6 lipca?) 1941 utworzyli tu obóz dla 4 tysięcy osób.

5 lipca 1944 miasto zajęły oddziały sowieckie 15 witebskiej dywizji strzeleckiej. Za czasów sowieckich należało do obłasti mołodeczańskiej, a póˇniej witebskiej.

Od 1991 na terenie niepodległej Białorusi.

W Postawach urodził się (1921) wybitny polski aktor, Stanisław Jasiukiewicz, znany jako odtwórca ról m.in. ks.Kordeckiego w "Potopie" i Ulricha von Jungingena w "Krzyżakach".

Więcej informacji:

Szczegółowa historia miasta (po białorusku)


Wydrukuj stronę