Księga poszukiwań, Forum, mapy powiatów Wileńszczyzny:
WILEŃSZCZYZNA  -   Powiaty woj. wileńskiego:
Brasław  -   Głębokie  -   Mołodeczno  -   Oszmiana  -   Postawy  -   Święciany  -   Wilejka  -   miasto WILNO  -   powiat Wileński  -  

Dochód z klikania w reklamy przeznaczony na utrzymanie strony i przyspieszenie jej wczytywania.


Pokaż na mapie - mapa topograficzna WIG 1:100000 Mapa topograficzna okolic 1:100 000


 Wileńszczyzna
 II Rzeczpospolita
 ZATROCZE

Majątek położony po przeciwnej niż miasto Troki stronie jez. Gałwe, na półwyspie oddzielającym je od jez. Skąjście.

Hrabia Józef Tyszkiewicz nabył Zatrocze w końcu XIX wieku i założył tu ordynację. Wzniósł tu neoklasycystyczny pałac (1896-1901), z pięknym widokiem z tarasu na jezioro i zamek w Trokach oraz rozległym parkiem. Majątek pozostał w rękach Tyszkiewiczów do II wojny światowej.


Wydrukuj stronę