powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka Oglądasz mapę wirtualną
mapa w tej skali aktywna tylko na Kresach
Kamionka Strumiłowa
Zadwórze
 Sokal 
 Żółkiew 
 Krystynopol 
 Bełz 
Rawa Ruska
Mościska
 Uhnów 
 Złoczów 
 Olesko 
Żydaczów
 Świrz 
 Gródek Jagielloński
 Bóbrka 
 Sambor 
Brody
Podhorce
 Zborów 
 Rohatyń 
Brzeżany
Roztocze
Lwowskie
(II RP)
powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka Oglądasz mapę wirtualną