powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 czę¶ci Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka Oglądasz mapę wirtualną
mapa w tej skali aktywna tylko na Kresach
Wołyń
Kopyczyńce
 Czortków 
 Kossów 
o Pistyń 
 Kuty 
   Kamieniec Podolski   
 Żwaniec 
 Chocim 
Jazłowiec
 Okopy 
 Podhajce 
 Horodenka 
 Buczacz 
Borszczów
Zaleszczyki
 ¦niatyń 
P O D O L E
powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 czę¶ci Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka Oglądasz mapę wirtualną