powrót do mapy Rzeczpospolitej
mapa w tej skali aktywna tylko na Kresach
mapa w tej skali aktywna tylko na Kresach
o Druja 
Romanowo
(Lenino) o
Dzisna
 POŁOCK 
  WITEBSK  
  LEPEL  
  ORSZA  
Szkłów o
o BORYSÓW  
Połockie

(I RP)

Witebskie
(I RP)
powrót do mapy Rzeczpospolitej