powrót do mapy Rzeczpospolitej
Połockie, Witebskie
 Wieliż 
  SMOLEŃSK  
 Dorohobuż    
 Katyń 
 Romanowo (sow.Lenino) 
S m o l e ń s k i e
(I RP)
powrót do mapy Rzeczpospolitej