powrót do mapy Rzeczpospolitej
 Słuck 
Stary
  Bychów  
   MIŃSK     
Szkłów
    Mohylew 
 Borysów 
   Bobrujsk   
      Żłobin     
 Rohaczów  
  Białynicze  
M i ń s k i e
(I RP)
powrót do mapy Rzeczpospolitej