powrót do mapy Rzeczpospolitej
>
>
Wołyń
 Cudnów 
Chmielnik
Piławce
 Międzybóż 
 Latyczów 
  Połonne  
Starokonstantynów
o Płoskirów
  Berdyczów
    ŻYTOMIERZ    
W o ł y ń 
K i j o w s k i e
(I RP)