powrót do mapy Rzeczpospolitej
Wołyń
     Humań     
Ochmatów
 Targowica     
Zwinogródka

    Bałta     
Ukraina
prawobrzeżna
B r a c ł a w s k i e
(I RP)