powrót do mapy Rzeczpospolitej powrót do mapy RP
Inflanty mapa prowincji mapa wojewódzka
 border=  border=
 border=  border=
mapa administracyjna  Rzeczypospolitej mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej
Piltyń
     Goldynga
 ZIEMIA PILTYŃSKA, KURLANDIA ZACHODNIA
Windawa