Witebskie
 I Rzeczpospolita
 DRUCK
biał. ДРУЦК rejon ТАЛАЧЫНСКІ, Drutzk, ros. ДРУЦАК, Drutsk

Jeden z najstarszych grodów białoruskich, po którym pozostało tylko grodzisko. Stąd mieli się wywodzić książęta Druccy. Na południowy zachód od Orszy, wzdłuż Druczy przebiegała granica I rozbioru. Do dziś jedna z wiosek nazywa się Kordon. Opodal nazywane białoruską Częstochową sanktuarium w Białyniczach.


Wydrukuj stronę