powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji
 Witebskie (I RP) 
witebskie I Rzeczypospolitej (utracone 1772) 
powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji