powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka
 Wołyńskie (I RP) 
 województwo wołyńskie I Rzeczypospolitej 
(tereny utracone w 1793,1945)