Romny - widok od strony Suły
fot. www.romb.com.ua
Romny - panorama
fot. www.romb.com.ua
Cmentarz w Romnach
fot. www.romb.com.ua
Pokaż na mapie
 Kijowskie
 I Rzeczpospolita
 Zadnieprze

 ROMNY
ukr. РОМНИ, Romny

Staroruski gród, otoczone z trzech stron rzekami Sułą i Wielkim Romniem, wspomniany (1096) jako miejsce bitwy księcia kijowskiego Włodzimierza Monomacha z Połowcami.

Romny były wielokrotnie atakowane przez najazdy plemion koczowniczych. Chan Konczak po rozbiciu ruskich wojsk kniazia Igora zajął gród. W 1239 najazd Mongołów Batu-chana obrócił miasto w perzynę.

Zajęte przez wielkich książąt litewskich w XIV wieku od czasów od unii w Krewie (1385) Romny znalazły się we wspólnym państwie polsko-litewskich.

Unia Lubelska (1569) przyłączyła Romny do Korony.

Podczas wojen kozackich Romny zostały zajęte przez wojska carskie w 1654 roku - po zawarciu umowy perejesławieckiej, przyłączającej Ukrainę do Rosji i do Rzeczpospolitej już nie powróciło. Zatwierdził to rozejm w Andruszowie (1667) i polsko-rosyjski traktat pokojowy (1686)

Podczas wojny północnej (1700-21) w Romnach kwaterowały oddziały kozackie Iwana Mazepy i sprzymierzonych z nim wojsk szwedzkich Karola XII.

W XVIII-XIX wieku miasto stało się ekonomicznym i kulturalnym centrum lewobrzeżnej Ukrainy. Szybki rozwój był możliwy zwłaszcza po wybudowaniu (1874) linii kolejowej przeprowadzonej przez tereny dawnych kresów Rzeczpospolitej łšczącej Romny z Libawą nad Bałtykiem.


Wydrukuj stronę