CZERKASY

Port na prawym brzegu Dniepru, 240 kilometrów od Kijowa, założony w końcu XIII wieku, pierwszy raz wspomniany w 1384 roku, jako należący do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od końca XV wieku zamek czerkaski stanowił ważny punkt oporu przeciw najazdom tatarskim.

Postanowieniem Unii Lubelskiej (1569) Czerkasy przyłączono do Korony jako siedzibę powiatu .

Czerkasy
Czerkasy
Czerkasy
Czerkasy
Król Stefan Batory ustanawiając rejestr kozaków, służących z bronią w ręku Rzeczypospolitej, nadał im ziemie pod Czerkasami i Baturynem.

Po bitwach nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem (1648) Czerkasy zajęli Kozacy. Chmielnicki, wciąż podkreślający swą lojalność wobec polskiego króla napisał tu 6 czerwca 1648 roku pierwszy list do cara Aleksego z prośbą o przyłączenie Ukrainy do Rosji (kopia pisma znajduje się dzisiaj w miejscowym muzeum). Czerkasy zostały wówczas siedzibą pułku kozackiego. Po wojnach kozackich miasto powróciło do Rzeczypospolitej.

Zdobyte przez oddziały hajdamaków Maksyma Żeleźniaka (maj 1768) było jednym z centrów tzw. koliwszczyzny.

Czerkasy
Czerkasy
Czerkasy
Czerkasy
Miastem, które już nigdy do Rzeczypospolitej nie wróciło, zawładnęła (1793) w II rozbiorze Rosja.

Od 1991 roku miasto obwodowe (wojewódzkie) niepodległej Ukrainy, liczące 310 tys. mieszkańców.