POP IWAN

Drugi co do wysokości (po Howerli) szczyt (2026/2042 m.n.p.m.) Czarnohory.

W II Rzeczypospolitej w okolicach szczytu dochodziło do zbrojnych potyczek patroli Straży Granicznej Rzeczypospolitej z bojownikami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN, którzy po czechosłowackiej stronie granicy posiadali kryjówki i magazyny broni, zaopatrywane przez wywiad czechosłowacki, a później niemiecki.

Staraniem rządu Rzeczypospolitej wybudowano (1938) obserwatorium astronomiczne nazwane później “Białym Słoniem”, wzorowane architektonicznie na zamku w Przemyślu.
W jego podziemiach znajdowały się pomieszczenia żołnierzy Straży Granicznej, a od grudnia 1938 r. pułku Korpusu Ochrony Pogranicza “Karpaty” – Inspektoratu Granicznego Stryj,

Wzniesiony na wysokości 2022 m nad poziomem morza był najwyżej położonym budynkiem w granicach Polski. Jego budowa jego trwała dwa lata i była znaczącym wyczynem inżynierskim. Na ostatnim odcinku drogi transport materiałów budowlanych, a następnie zaopatrzenia obserwatorium, mógł być prowadzony jedynie z pomocą koników huculskich.

Uroczyste poświęcenie i otwarcie Obserwatorium Państwowego Instytutu Meteorologicznego na Popie Iwanie odbyło się 29 lipca 1938 roku.